Copyright 2020 - Alytaus baptistų bendruomenė

MUMS DIEVAS DAVĖ PRANAŠŲ

Mums Dievas davė pranašų
Tik nepaniekinkime jų.
Bet išklausykim atidžiai,
Nenusikreipkim išdidžiai.

Čiurlionis – vienas toks iš jų,
Prabilsta mums iš kūrinių.
Ir ką jis nori mums sakyt,
Kad mes galėtume matyt?

Štai Lietuvos vaizdai nuostabūs.
Štai Raigardo peizažai ramūs.
Dėl šių stebuklų nuostabių
Mums kyla gilesnių minčių.

Kas juos sukūrė, kas Kūrėjas?..
Manau, kad mąstė pats piešėjas.
O gal aš klystu? Nežinau,
Tačiau toliau aš jums rašau.

Štai „Saulės“, „Jūros“ sonata
Jo kūrinių kita gama.
Per muziką ir per spalvas
Jis bando tiesą sau atrast.

Jo tyrą širdį mato Dievas,
Jis šiam pasauly tarsi vienas.
Tačiau nutapęs „Rex‘ą“ jis,
Tarytum iš pradžių atgis.

Štai „Aukuras“, o štai „Auka“,
Tai tarsi Viešpačiui malda:
„Nušviesk maldauju kelią man“.
Kad taip prašytų, kurie gano...

Tikiu, kad savo kūriniais,
Lyg savo sielos piešiniais,
Čiurlionis bandė mus įspėt
Blaiviai mąstyti ir budėt.

Suprasti jį labai sunku,
Bet remkis tu Šv. Raštu,
Kuris suprasti tau padės
Ir klaidžioti nebereikės.

Kad tu išėjęs iš siaurų,
Prislėgtų, žemiškų minčių
Surastum tiesų kelią sau.
Toks mūsų noras būtų tau.

1995 04 28

Grįžti

y