Copyright 2020 - Alytaus baptistų bendruomenė

MALDA

Kai nežinai kaip pasielgti,
Sustoti reikia iš pradžių.
Tik neskubėki nusivilti,
Dėl savo drumzlinų minčių.

Geriau nuvyk mintis į šalį,
Kurios kankina vėl tave.
Nustoki keikti savo dalią,
Į Dievą kreipkis maldoje.

Nebūtina tau nusižemint,
Veidmainiškai užmerkt akis.
Atodūsiui širdy krebždenant,
Tikėk, kad Dievas atsakys.

Ne nuo tavęs malda priklauso.
Tik širdį Jėzui atrakink.
Tikėk, Jisai tave išklauso.
Tik tai skriaudų neprisimink.

Nors tau kaltais visi atrodo,
Tačiau kalčiausias esi tu,
Kad savo širdžiai tu parodai
Visus kaltais vienu metu.

Nemoki jiems visiems atleisti,
Ir sau atleisti negali.
Bet Jėzus gali tai pakeisti,
Ir bus širdis tau vėl rami.

Tylia malda į Jį tu kreipkis,
Taip paprastai ir nuoširdžiai...
Visa širdim tu Jam dėkoki –
Tave Jis myli amžinai.

1994 m.

Grįžti

y