Copyright 2020 - Alytaus baptistų bendruomenė

JĖZAU, VESKI MANE

Aš toks mažas, suklupęs,
Savo galvą keliu.
Tau aš širdį atvėręs –
Veski savo keliu.

Be Tavęs aš bejėgis,
Net žingsnelį nueit.
Ir gyvenimo slėgis
Mane nori įveikt.

Bet Tavęs aš maldauju
Ir žinau, Tu šalia.
Mano siela maištauja.
Nuraminki Tu ją.

Kad nurimtų, kaip vaikas
Prie krūtinės mamos.
Ir apmąstymo laikas
Teiktų man paramos.

Aš nemoku gyventi,
Išmokinki mane,
Kaip Šėtoną atremti
Ir mylėti Tave.

Išminties Tavo Žodžio
Aš be galo geidžiu.
Aš tik molis, – Tu Puodžius.
Veski savo Keliu.

Man padėk išpažinti
Visuose keliuose:
Tavo vardą atminti,
Nes vedi Tu mane.

Prie Tavęs prieinu
Aš Šventąja Dvasia.
Į Tave aš šaukiu:
Jėzau, veski mane.

1993 m.

Grįžti

y